skovsgaard hr

Skovsgaard Human Resources er en konsulentvirksomhed, som yder strategisk HR og erhvervspsykologisk rådgivning, businesscoaching, rekruttering samt karriereudvikling og psykoterapi. Pia Skovsgaard, som driver virksomheden, har lang erfaring med både private og offentlige organisationer samt private personer. Vi tager udgangspunkt i, at succes opnås via bevidsthed om personlige og professionelle kompetencer sat i forhold til den overordrede strategi og mål. Målet er at medvirke til en positiv udvikling af disse kompetencer.

Skovsgaard HR lægger vægt på at tilbyde løsninger tilpasset den enkelte virksomheds, leders og persons behov. Derfor er vi fokuseret på den personlige kontakt og løbende forventningsafstemning.

Én af vores helt unikke produkter er Den Balancerede Samtale®, som vi anvender til rekruttering og karriereudvikling.