karriereudvikling

De fleste mennesker har i en række år oplevet hvordan arbejdslivet har været ustabilt. I lang tid meget få jobs og så en del valgmuligheder, som dog kan være svære at gennemskue. Mange har selv oplevet – eller været vidne til andres oplevelse af – afmagt, jobtab, stress og livskriser med efterfølgende reflektioner over værdier, kompetencer, job- og karrierevalg. Det er ofte en frustrerende og forvirrende proces, hvor det kan være meget givende at have en sparringspartner eller mentor med på rejsen, som kan stille de afklarende og forløsende spørgsmål, så et evt. nyt karrierevalg og jobmål kan stå tydeligere.

Pia Skovsgaard har mange års erfaring med at coache sådanne processer, ligesom hun træner i samtaleforløb, udarbejdelse af CV’er og ansøgninger, så den enkelte præsenterer sine kompetencer bedst muligt. Alle forløb starter med en forventningsafstemning omkring mål og tidsforbrug.