succession planning

Har din virksomheds medarbejdere de rigtige kompetencer? Er der tilstrækkeligt potentiale til at udvikle nye ledere, i dag, i morgen og om 5 år? Det kræver konstant fokus på de menneskelige ressourcer at kunne svare ja til disse spørgsmål. Et af midlerne til at fastholde fokus er “succession planning”, dvs. strategisk analyse og planlægning af, hvem der fremover skal udfylde virksomhedens nøglefunktioner.

Succession Planning anvendes til at forudsige behovet for fremtidige kompetencer, så organisationen er i konstant udvikling og i stand til at opfylde sine målsætninger om vækst og fremdrift.

Målet er at sikre, at virksomheden til stadighed opfylder sine behov for rekruttering og faglig kompetenceudvikling, afdækker potentialer og foretager udnævnelser og opsigelser i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Dermed mindsker virksomheden risikoen for overraskelserne og minimerer de tilbageslag, uventede begivenheder kan give i produktiviteten og resultaterne.

Skovsgaard HR bistår med succession planning processen og bidrager til at udvikle et værktøj, som virksomheden kan bruge i den fortsatte planlægning af driften og den fremtidige ekspansion.